01.07.2016 Tarinde Yürürlüğe Girecek Olan 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA DUYURU

TÜM PERSONELE ÖNEMLE DUYURULUR !!!

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tüm çalışanlara önemli hak ve sorumluluklar yüklenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 8. Maddesi aşağıdaki gibidir. 
(1) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. 
(2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler. 
(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; 
a) İşveren, iş güvenliği uzmanı veya İşyeri hekimi tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. 
b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişilerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. 
c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. 
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. 
d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. 
e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir. 

Biz çalışanlar olarak kendi güvenliğimiz için alınmış olan bu tedbirlere ve koyulan kanun maddelerine uymakla yükümlü olduğumuzu UNUTMAMALIYIZ!!!
 

İrtibat: 
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü – Merkezi Ofisler 1. Blok Z05 No.lu Oda
0(232) 329 3535 – 1015 / 1044 / 1571
 

Başa Dön